Gdziekolwiek bedziesz 2020/21 - NMT

Przejdź do treści
Potrzeba realizacji cyklu widowisk promujących twórczość polskich artystów wśród najstarszych mieszkańców Wrocławia skupiona będzie głównie wokół osób po 60 r.ż. wykluczonych z życia publicznego oraz artystycznego z wielu powodów. Wśród nich możemy wskazać problem ubóstwa zarówno tego skrajnego, jak i sytuacji otrzymywania zasiłku czy emerytury, które jedynie pozwalają na przeżycie. Zadanie opisywane w ofercie realizowane będzie nieodpłatnie, co pozwoli na włączenie osób ubogich w życie kulturalne, co jest wymierną wartością. Kolejnym z powodów determinujących potrzebę realizacji zadania jest wykluczenie ze względu na przynależność, wywodzenie się odbiorców zadania z pewnych środowisk. Przede wszystkim należy wskazać środowiska patologiczne, ale także takie , jak rodziny , w których pomimo względnie dobrej sytuacji ekonomicznej, nie pielęgnuje się wartości kulturalnych, a członkowie takich społeczności nie edukują się w tym zakresie. Status quo dopełnia fakt, że znaczna większość wydarzeń kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym realizowana jest w obiektach, które dla osób wykluczonych są niedostępne po pierwsze z powodu odpłatności takich wydarzeń, po drugie ze względu na wewnętrzne poczucie wyalienowania tych osób. Osoba starsza, samotna, wykluczona, niedoświadczona w obcowaniu z kulturą, w obiektach takich, jak Narodowe Forum Muzyki, Opera Wrocławska, teatry, w tym muzyczne, czuje się nierzadko niedopasowaną do miejsca, przez co wydaje jej się, że sztuka sama w sobie nie jest dla niej przeznaczona. Pomimo kampanii takich obiektów, nastawionych na tworzenie wizerunku tych miejsc, jako otwartych społecznie - w dalszym ciągu znaczna część wrocławian pozostaje obojętna na ofertę takich instytucji. Wydaje się zasadnym podjęcie wysiłku bezpośredniego wyjścia do takich osób i realizacji zadań na ich terenach lub miejscach, które jednoznacznie nie kojarzą się z kulturą wysoką. Małymi krokami, w środowisku bardziej dla osób wykluczonych po 60 r. ż. przyjaznym, można włączać takie społeczności w proces obcowania z kulturą. Dodatkowo wyjście ze ścisłego centrum Wrocławia i realizacja zadania bezpośrednio na terenach osiedli, na których mieszkają uczestnicy grupy docelowej pozytywnie wpływają na wizerunek tych osiedli oraz integrują zamieszkującą je społeczność. Realizacja zadania na osiedlach wzbogaci życie najstarszych ich mieszkańców, którzy spojrzą na kulturę, jak na codzienną potrzebę. Nie od święta. Jednocześnie poziom artystyczny wydarzeń pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Do przygotowania widowisk zostaną wykorzystane teksty piosenek artystów takich, jak: Kalina Jędrusik, Marek Grechuta, Leopold Kozłowski, Hanka Ordonówna czy inni.  • 07.11.2021, godz. 19.00
wstęp wolny
CAL ze sceną Teatru na Bruku
ul Pszczelarska 7

  • 09.11.2021, godz.19.00
Firlej - Ośrodek Działań Artystycznych
ul. Grabiszyńska 56
wstęp wolny

Pamiętnik Bohatera - P R E M I E R A
spektakl
opis:
Na strychu wśród  rupieci znaleziono, zapisane odręcznym pismem stare zeszyty, nigdy  wcześniej nie opublikowane dzienniki Ignacego Marszałkiewicza.
Napisane  oryginalnym stylem, z humorem, dystansem i klasą, stanowią świadectwo  życia człowieka, który mimo, iż urodził się pod zaborem pruskim czuł się  Polakiem i polskość demonstrował postawą życiową, odwagą i  determinacją. Był świadkiem najważniejszych momentów historii naszego  kraju, komentatorem zarówno wielkich zdarzeń, ale też wnikliwym  obserwatorem zwyczajnego życia.
Ignacy  to niezwykła postać. Wcielony do wojska pruskiego uczestniczył m.in. w  bitwie pod Verdun, z wielką niecierpliwością czekając na wyzwolenie  ojczyzny. W 1918 r. na rzecz powrotu do wolnej Polski zrezygnował z  wielkiej miłości i ożenku z estońską panną. Barwnych epizodów z życia  Bohatera zawierają pamiętniki bardzo wiele, różnorodnych. Pogodnych,  humorystycznych, ale też dramatycznych i pełnych melancholii.
Z  fragmentów dzienników Marszałkiewicza powstał spektakl, który będzie  miał charakter teatru faktu ubranego w lekką formę spotkania  poetycko-muzycznego, bez zadęcia, patosu. Chcielibyśmy, żeby  minimalistycznie surowa, ale urzekająca wizualnie, tanecznie i  muzycznie, opowiedziana piękną polszczyzną forma "Pamiętnika Bohatera "  była atrakcyjna i dostępna dla widzów w każdym wieku, żeby poruszała  zmysły estetyką, zapadała w pamięć poprzez choreografie, słowa i  dźwięki. Chcielibyśmy, żeby barwna, pełna niesamowitych zwrotów akcji  historia naszego rodaka, zwłaszcza jego miłość do ojczyzny, skromność i  zarazem stanowczość w ukazywaniu polskości wydobyła i wzmocniła  patriotyczny potencjał w nas samych,a Ignacy stał się wzorem dla  pokoleń, do którego, mimo czasu, który je dzieli, zapragną dążyć.  • 21.06.2021, godz. 18.00
wstęp wolny
  • 27.06.2021, godz.16.00
Ołtaszyn
MCKiS, boisko na ul. Strachowskiego
w ramach ''Powitanie lata''


Kalinowe listy
spektakl z piosenkami Kaliny Jędrusik
Złotnickie Centrum Spotkań
ul Wielkopolska 7

opis:
KALINA  JĘDRUSIK - „pierwsza polska seksbomba” – tak mówiła o niej Agnieszka  Osiecka. Najchętniej grała role femmes fatales, ale prócz  niezapomnianych ról filmowych, zostawiła także wiele piosenek.  Niezwykłe, inteligentne i zabawne teksty piosenek Kaliny zostaną podane w  formie historii listów dwóch przyjaciółek, które dzieląc się swoimi  przeżyciami wyrażają jednocześnie swoje obawy, nadzieje i oczekiwania  związane z miłością, szczęściem, życiem. Podczas koncertu pojawią się  piosenki autorstwa mistrzów słowa, m.in. Agnieszki Osieckiej czy  Jeremiego Przybory. Z przekąsem, z humorem przedstawimy Państwu  twórczość wspaniałej, utalentowanej kobiety, która nadal niezmiennie  zachwyca pokolenia.


  • 13.03.2021, godz. 18.00 i 20.00
Ośrodek kultury na Ołtaszynie, ze sceną Teatru na Bruku
ul Pszczelarska 7
wstęp wolny

Karuzela z madonnami - JEJ PORTRET
spektakl z piosenkami Ewy Demarczyk
opis:
Spektakl portret Ewy Demarczyk będzie miał strukturę eklektyczną, złożoną z wielu chronologicznie ułożonych i związanych ze sobą warstw: muzycznej, wizualnej (filmowej, paradokumentalnej) i teatralnej (tekstowej, ruchowej i tanecznej). Projekcja video przenikać się będzie z żywym planem, a teatr ze sztuką abstrakcji.
Fragmenty opinii, wywiadów i rozmów stworzą wraz z piosenkami Ewy i jej charakterystycznym emploi szkielet, na którym umieszczone zostaną zdarzenia z życia artystki i towarzyszące im emocje, napięcie, nastrój.
Zamknięte w formie różnowymiarowego kolażu dzieło ukaże wiele postaci, pod którymi kryła się Demarczyca, Czarny Anioł - pieśniarka, Polka, olśniewająca, charyzmatyczna, lojalna, odważna, bezkompromisową, niezwykle utalentowana, trudna, zaborcza, złośliwa, gniewna, wybuchowa, samotna, rozgoryczona, smutna, nadwrażliwa ...
Jaka była naprawdę ? - Nie wiemy.
Twierdziła, że jej życie ściśle korespondowało z poezją, którą śpiewała na scenie, a wyraz utworów i kształt koncertów związane były że sztuką i z codziennością. Że powinnością artysty. jest zapełnianie widowni publicznością (co z sukcesem realizowała) i że ma prawo do ochrony siebie i prywatności (o co wielu z nas ma żal).
Odeszła nagle, do końca dbając o swoje tajemnice, pozostawiając nierozwiązane zagadki i wielość znaków zapytania. Panna, Madonna - legenda tych lat.
Spektakl zachowuje chronologię zdarzeń w życiu artystki w latach 1960-68, choć posiłkuje się różnego pochodzenia informacjami rozpowszechnianymi zarówno przez Demarczyk, jej bliskich, kolegów z branży, ale również media. Zastosowana została także pasująca do kształtu widowiska licentia poetica.


  • 29.11.2020, godz.17.00
Centrum na Przedmieściu
Prądzyńskiego 39A
wstęp wolny

Gdziekolwiek będziesz ...
spektakl z piosenkami Marka Grechuty
opis:
Historia spektaklu nawiązuje w sposób luźny do wędrówki bohatera Boskiej Komedii Dantego oraz do powieści L.Carrolla ''Alicja po drugiej stronie lustra''. Na bramie piekła (w wizji Dantego) widnieje napis: ''Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy wchodzicie''. Na wrotach do świata wykreowanego w spektaklu inskrypcja brzmiałaby ''Odzyskacie nadzieję, wy, którzy wchodzicie''. Tytułowa Alicja trafia do świata, który wykreował Dante, a towarzyszą jej piosenki Marka Grechuty. Twórczość Grechuty staje się przyczynkiem do odzyskiwania nadziei, dla nas - wykonawców i dla widzów, którzy wraz z nami i Alicją przemierzają krainy piekła po drugiej stronie lustra. Druga strona lustra to przejście do wewnętrznego, alegorycznego i nieuchwytnego, ale pięknego świata. Świata wyobraźni, sztuki, świata wewnątrz nas, gdzie wszystko staje się możliwe, gdzie zawsze możemy się schronić. „W ogrodach pamięci, w pałacu sennych marzeń, tam…” wszystko jest możliwe!


  • 31.10.2020, godz.18.00
Ośrodek Kultury na Ołtaszynie
ze sceną Teatru na Bruku
Pszczelerska 7
wstęp wolny

Serwus Fryderyk !
komedia muzyczna w klimacie przedwojennej Warszawy
opis:
Warszawa, 31 sierpnia 1939 roku . Rzecz dzieje się w teatrzyku Figaro. W garderobie spotykają się wielkie gwiazdy sceny kabaretowej – Hanka Ordonówna, Mira Zimińska, Zofia Terné i Stefania Grodzieńska. Biorą udział w próbie. Program reżyseruje Fryderyk Jarosy. Każda z Pań jest / była uwikłana w osobistą relację z Fryderykiem. Co z tego wyniknie ? - wiele zabawnych i absurdalnych sytuacji. Ale o tym przekonajcie się sami.

  • 26.09.2020, godz.19.00
Złotnickie Centrum Spotkań
Wielkopolska 7
wstęp wolny

Mayn shtetele - pieśni z getta
musical inspirowany kulturą żydowską
opis:
Bohaterkami spektaklu są żydowskie kobiety. Jest środek wojny. Przyglądamy się codzienności w ciasnych murach jednego z gett, tuż przed jego likwidacją. Kobiety snują przeróżne opowieści o dotychczasowym życiu utrwalonym we wspomnieniach, a także o problemach dnia codziennego, marzeniach, planach. W spektaklu żydowski humor przeplata się ze scenami dramatycznymi. Bohaterkom poza śmiechem i poczuciem wspólnoty towarzyszą cierpienie, strach i niepewność jutra. Kobiety starają się za wszelką cenę nie utracić siły, ducha walki, nadziei. Pieśni towarzyszą trudnym czasom, niosą otuchę. Są częścią naszego wspólnego dziedzictwa. Piękne melodie i mądre słowa długo zostają w pamięci widzów. Z wielką przyjemnością zapraszamy do zanurzenia się w ich uniwersalny przekaz. ,,Mayn Shtetele / pieśni z getta jest doskonałym przykładem tego, jak można zrobić przedstawienie, mając naprawdę minimalne środki finansowe i techniczne. Wystarczy wprawnie posługiwać się narzędziami, które szczodrze oferuje sztuka teatralna. Trochę wprawy, pomysłu i kolumna będąca częścią architektury scenicznej za pomocą strużki światła zamienia się w latarnię, a całe miejsce nagle staje się opuszczonym przystankiem, na którym samotna kobieta śpiewa: „Biedni też chcą żyć / Kochać śpiewać śnić / Nie wybiera biedak / Nieba które jest z nim”.Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Wrocław
www.wroclaw.pl
Wróć do spisu treści