Niezależna Manufaktura Taneczna


Idź do treści

manifest

Wykreować Teatr Tańca...
Odsłonić swoje wnętrze...
Opowiedzieć ,czym jest dla mnie taniec...
Określić jego ekspresję, złożoność ,wymiar.
Uniwersalność przekazu.
Bliskość ludzkich relacji .
Nadawanie znaczeń .

Zadanie wydawałoby się przekraczające możliwości jednostki, a podejmuję się z przyjemnością , niecierpliwie i z zaciekawieniem realizacji tego niezwykle skomplikowanego w swej strukturze przedsięwzięcia .
Praca choreografa , bowiem , stanowi dla mnie właśnie owo uporczywe i konsekwentne spełnianie powstałych w wyobraźni projektów .Ten aspekt nadaje moim działaniom sensu i wiarygodności .

Mój Teatr tworzą ludzie..

z bogactwem wewnętrznego świata ,doświadczeniem ,bagażem przeżyć. Nieufni ,skrępowani konwenansami ,ograniczani ,,życiowymi rolami '', które zmuszeni są pełnić. Niesamowicie ekspresyjni a ogromnie trudno do nich dotrzeć. Wyzwoleni - stanowią nieustające źródło inspiracji . Zaskakują nadając relacjom międzyosobowym ponadczasowego wymiaru .

W moim Teatrze nie istnieją granice ....

brak w nim kategorii czasu , przydatności , użyteczności , skończoności. Nie mają dla mnie znaczenia wiek, status ekonomiczny , płeć czy kolor skóry ,a podejmowane w ramach pracy Teatru działania mają charakter otwarty i nie podlegają jakiegokolwiek rodzaju ograniczeniom .
Opisana powy
żej relacja jest zatem w swej istocie żywa i nosi znamiona prawdziwego przeżycia, gdzie komunikacja między jej twórcami stanowi dialog, a podmiotowość jest wartością .

Mój Teatr jest wymianą.
Energii mi
ędzyludzkiej , kosmicznej.
Króluje w nim duch , nie materia .
Emocje ...
Osoby.


NMT | o nas | repertuar | spektakle | spektakle archiwalne | nabór | stowarzyszenie | manifest | dziennik | Mapa witryny


Kontakt: Centrum Inicjatyw Artystycznych, ul. Tęczowa 79/81 Wrocław tel.: (+48) 787-464-123 | nmt@nmt.wroclaw.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego